Onderzoek

Het archief van de graven van Hoensbroek is voor diverse regio’s in Duitsland, Nederland en België van groot belang. Het vormt voor een uitgestrekt gebied, met als kerngebieden de Nederlandse provincie Limburg en de Nederrijn, een ware ‘ Fundgrube’ , daar de familie gedurende diverse eeuwen tal van belangrijke functies vervuld heeft in het politieke en maatschappelijke leven.

Vanuit het stamslot Hoensbroek heeft de familie Van Hoensbroek, en diverse telgen daarvan in het bijzonder, bijgedragen aan een forse archiefvorming. De familie komt hierin aan bod, de diverse kastelen, die ze bewoond hebben, en vooral de vele bestuurlijke functies die de Van Hoensbroeks vervuld hebben.
Het archief is in de Franse Tijd door de familie meegenomen van kasteel Hoensbroek naar Schloss Haag bij Geldern. Hier werd het archief onder de hoede van de familie bewaard. Sinds enkele jaren is het archief opgeslagen in de Rijnlandse adelsarchieven te Schloss Ehreshoven (D).

Het belang van het archief van de graven van Hoensbroek is evident. Bovendien koestert Kasteel Hoensbroek de wens haar presentatie te verbeteren, waarvoor extra onderzoek nodig is. Er werd geld vrijgemaakt en partners gezocht voor dit internationale digitaliseringsproject. Na het akkoord van de familie is het gehele archief tot 1800 pagina voor pagina ingescand en gedigitaliseerd.

Wat is een archief zonder inventaris, die het mogelijk maakt de stukken te vinden. In de negentiende eeuw waren er al inventarissen vervaardigd voor het archief van de graven Van Hoensbroek. Parallel aan het digitaliseringsproject is de inventaris als toegang tot het archief ingebracht op de computer, geoptimaliseerd en uitgebreid. Bovendien zijn alle afzonderlijke zegels gefotografeerd, die aan de oorkonden in het archief hangen. Deze geheel vernieuwde inventaris is in boekvorm verschenen en ook digitaal beschikbaar.

Vele enthousiaste onderzoekers hebben al gebruik gemaakt van het gedigitaliseerde archief Schloss Haag.  Vanaf 15 september 2009 kan iedereen een aanvraag voor inzage in het archief doen. De wens van de grafelijke familie is dat deze raadpleging wel nog in het gesloten bereik van de website moet plaatsvinden.
 
Voor raadpleging van het archief kunt u de toegangsrechten verkrijgen door een mail te zenden naar info@rijckheyt.nl met vermelding van uw naam, adres, e-mailadres en het doel van het onderzoek.

Aanvraag

Vragen?

Neem contact op:
Telefoon +31 (0)45 522 7272
E-mail info@kasteelhoensbroek.nl

Bel me terug:
Als u uw nummer hier invoert,
bellen wij u terug.