Erfgoededucatie komt tot leven

Erfgoededucatie maakt onderdeel uit van de competenties cultuureducatie. Lessen over erfgoed leveren een bijdrage aan de kennisontwikkeling en vergroten de betrokkenheid en verbondenheid met de eigen omgeving.

Het nodigt uit tot vakoverstijgend denken en werken. Heeft raakvlakken met o.a. taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, handenarbeid, muziek, spel en beweging. Erfgoededucatie ontwikkelt bij leerlingen vaardigheden en talenten.

Aandacht voor de 21st century skills zijn uitgangspunt bij ons educatief aanbod. Daarnaast is een bezoek aan Kasteel Hoensbroek natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. Voor de klas én de docent!

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor alle museumlessen is via deze link te downloaden 

Een bezoek met leerlingen aan Kasteel Hoensbroek:

 • Is lesstof vervangend en geïntegreerd bij de bestaande leergebieden.
 • Sluit aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs.
 • Sluit aan op de tijdvakken en de canon.
 • Draagt bij aan het vergroten van de creatieve competenties (21st century skills).
 • Bevat altijd een handleiding voor de docent

Daarbij geeft een museumdocent een presentatie en begeleidt de groep door het programma.

Bekijk hieronder ons educatief aanbod (museumlessen):

GROEP 1-2: RIDDER HOEN EN DE WAAKDRAAK

Er komt een uitnodiging op school van Ridder Hoen en jonkvrouw Cecilia! Zij wonen in een kasteel, dit ziet er anders uit dan het huis van de leerlingen. De klas gaat naar Kasteel Hoensbroek en wordt daar ontvangen door jonkvrouw Cecilia.

Cecilia vertelt het verhaal van Ridder Hoen en de waakdraak. Dit doet ze aan de hand van wat de leerlingen op de vertelplaten aanwijzen. Er worden vier verschillende kasteelkamers bezocht en bekeken. Kamers die allen overeenkomen met de kamers van de vertelplaten. De leerlingen vergelijken deze kasteelkamers met de tekeningen op de vertelplaten en de kamers in hun eigen huis. Het spannende verhaal van Ridder Hoen en de Waakdraak loopt gelukkig goed af. Daar hoort een feest bij: op middeleeuwse muziek leren de leerlingen een speciale kasteeldans.

Bij het programma horen:
Aan het einde van het bezoek ontvangen alle leerlingen een kleurplaat. Deze kleurplaat is één van de vertelplaten en dient als aanknopingspunt voor de afrondende les op school.

Praktische informatie:
Dit programma duurt 1,5 uur en kost € 100,- per 35 leerlingen.

GROEP 2-3: KNARRETJE HET NARRETJE

Knarretje woont op een boerderij en maakt zijn boerderijvriendjes graag aan het lachen. Maar de andere boerderijdieren vinden Knarretje helemaal niet grappig en lachen nooit om zijn grapjes. Dat maakt Knarretje erg verdrietig. Wanneer hij zijn vriend Ridder Hoen tegenkomt nodigt Ridder Hoen hem uit om naar het kasteel te komen. Hier leren ze hem wel hoe hij grappig moet zijn en kan hij een échte nar worden. Kunstjes, muziek, versjes en grapjes. Kan Knarretje de jonkvrouw van het kasteel aan het lachen maken?

Op het kasteel oefenen de leerlingen net als Knarretje alle trucjes die narretjes moeten kunnen. In een activiteitencircuit leren ze versjes en muziek maken, acrobatische kunstjes en een echte kasteeldans. Alles om verdrietige jonkvrouw van het kasteel weer aan het lachen te maken.

Praktische informatie:
Dit programma duurt 1,5 uur en kost €100,- per 35 leerlingen.

GROEP 3-4 HOE WORD JE EEN PAGE?

Wat moest je allemaal doen om een ridder te worden? Eerst werd je een page! Je ging dan bij een ridder in de leer om échte riddervaardigheden te leren. Tijdens deze museumles leren de leerlingen alles over deze opleiding tot ridder én het leven op een kasteel. Ze bekijken hierbij ook hoe deze ‘ridderschool’ verschilt van hun eigen lessen op school.

Bij alle opdrachten staat het tijdvak van de monniken en ridders centraal. De museumdocent neemt de leerlingen mee op een korte rondleiding door het kasteel. Leerlingen vergelijken het verschil tussen deze kasteelkamers en dezelfde kamers in hun eigen huis.

Alle leerlingen ontvangen een eigen boekje met page-opdrachten die ze in een groepje uitvoeren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: schrijven met ganzenveer, rekenen, ridderkleding en serveren. De opdrachten worden kort besproken en de museumdocent(e) legt uit hoe je vroeger tot ridder geslagen werd.

Bij het programma horen:
Als alle opdrachten af zijn mogen de leerlingen hun eigen getekende Page diploma in ontvangst nemen.

Praktische informatie:
Dit programma duurt 2 uur en kost €130,- per 35 leerlingen.
Bij het programma ‘Hoe word je een page? Is het belangrijk dat er minimaal 6 begeleiders mee komen om de groepjes te begeleiden tijdens het maken van de opdrachten.

GROEP 5-6: RIDDER ZONDER KASTEEL

Otto en Aleida zijn neef en nicht en ook elkaars beste vrienden. Maar hun vaders, twee ridderbroers, hebben ruzie over wie in kasteel Hoensbroek mag wonen. De ruzie loopt zo hoog op dat zelfs Otto en Aleida niet meer met elkaar mogen praten. Maak kennis met kasteel Hoensbroek aan de hand van dit waargebeurde verhaal!

Voordat de leerlingen naar het kasteel komen, maken ze kennis met Otto en Aleida. In de klas wordt het boek ‘Ridder zonder kasteel’ voorgelezen. In het kasteel gaan de leerlingen actief aan de slag met de opdrachten. Uiteindelijk komen ze erachter dat samenwerken beter is dan ruzie maken. De opdrachten in het kasteel zijn gebaseerd op het verhaal van het leesboek.

Bij het programma horen:  

 • Het leesboek ‘Ridder zonder kasteel’.
 • Werkboekje ‘Ridder zonder kasteel’ voor iedere leerling.
 • Een handleiding voor de docent.

Praktische informatie:
Dit programma duurt 2 uur en kost €130,- per 35 leerlingen.
Bij het programma ‘Ridder zonder kasteel’, is het belangrijk dat er minimaal 6 begeleiders mee komen om de groepjes te begeleiden tijdens het maken van de opdrachten.

GROEP 7-8 BOKKENRIJDERS: WAT EEN BENDE!

De Bokkenrijders… een mythische roversbende die in de 18e eeuw het Limburgse platteland teisterde met gewelddadige overvallen.  Wie waren deze Bokkenrijders en welke rol speelde Kasteel Hoensbroek in deze roerige tijd?

In de klas maken de leerlingen al kennis met de verschillende bewoners van Kasteel Hoensbroek en hun band met de Bokkenrijders. Ontmoet de dienstmeid, de markies, de pastoor en een bokkenrijder!

In het kasteel doen de leerlingen echt historisch onderzoek met behulp van primaire bronnen om erachter te komen wat er precies allemaal is gebeurd in dat grote kasteel. Dit allemaal onder begeleiding van een museumdocent. Lukt het de leerlingen om een eigen Bokkenrijdersverhaal te schrijven?

Praktische informatie:
Dit programma duurt 2 uur en kost €130,- per 35 leerlingen

Educatieve speurtocht: Ontdek het kasteel

‘Piepende deuren, krakende vloeren, eeuwenoude kamers en een koude vochtige kelder.’ Kasteel Hoensbroek was eeuwenlang het thuis van stoere ridders, prachtige jonkvrouwen, rijke kasteelheren machtige markiezen. Ontdek samen met de leerlingen alle geheimen van Kasteel Hoensbroek aan de hand van deze spannende speurtocht. Deze tocht is speciaal ontwikkeld voor de onderbouw, dus groep 1 t/m 4.

Lees meer

De leerlingen leren van alles over het leven in een kasteel: hoe woonde een ridder, wat at een jonkvrouw? Waar woonden de bedienden? Ontdek het antwoord op deze vragen en meer tijdens het bezoek aan ons mooie kasteel. Na afloop staan er in het kasteel nog talloze Middeleeuwse spellen klaar.

Praktische informatie

 • De speurtocht duurt ongeveer 1,5 – 2 uur: afhankelijk van de groepsgrootte.
 • Boekingskosten: € 25,- per 35 leerlingen.

Educatieve Ontdektocht: Kasteel Hoensbroek fotospel ‘Op de gevoelige plaat’

Ontdek de vele spannende verhalen van kasteel Hoensbroek aan de hand van een uniek fotospel. Deze ontdektocht ontwikkeld voor de bovenbouw van het basis en is dus geschikt voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.

 

Lees meer

Bewapend met een fotocamera en een tas vol kasteelvoorwerpen gaan de leerlingen in kleine groepjes (4 à 5 kinderen per groepje) aan de slag met diverse actieve foto-opdrachten in kasteel Hoensbroek. In totaal zijn er 28 opdrachten op verschillende plekken in het kasteel. Met iedere opdracht kunnen de leerlingen punten verdienen. Lukt het je leerlingen om de geheime kamer te vinden of om erachter te komen wat een ‘gemakje’ was?

Samenwerken
Tijdens deze tocht is het belangrijk dat de leerlingen goed samenwerken met hun groepsgenoten om de verschillende opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Het groepje met de meeste punten mag zich de trotse winnaar noemen van het fotospel. Na het voltooien van de tocht hebben je leerlingen een goed inzicht in het gebruik van het gebouw en het leven in kasteel Hoensbroek door de eeuwen heen.

Cultuureducatie
Wij gaan en staan voor kwalitatief goede cultuureducatie passend bij de eisen van het onderwijs. Het fotospel voldoet daarom aan de eisen van Cultuureducatie met Kwaliteit en behandelt de volgende competenties en indicatoren zoals beschreven in de Cultuur Loper. Tijdens deze tocht staat voornamelijk het onderzoekend vermogen van de leerling centraal. De leerling onderzoekt samen met zijn groepsgenoten de verhalen van kasteel Hoensbroek. Zie ook: https://www.decultuurloper.nl/verdieping/competenties-cultuureducatie/

De leerling:

 • O1: gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen.
 • O3: verkent emoties, ervaringen en ideeën van zichzelf en anderen.
 • O5: verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik van verschillende bronnen.
 • O6: gaat door met onderzoeken tot zijn doel bereikt is.
 • O7: werkt de vraag planmatig uit.
 • C1: kan zich een voorstelling maken van een gebeurtenis, ervaring of idee en deze uiten.
 • C6: geeft op eigen wijze vorm aan ervaringen, emoties en ideeën.

Praktische informatie

 • Het fotospel duurt ongeveer 1,5 – 2 uur: afhankelijk van de groepsgrootte.
 • Maximaal 60 leerlingen per boeking
 • Boekingskosten: € 25,- per 35 leerlingen.
 •  ! Let op een eigen foto device meenemen is van toepassing voor deze fototocht. Dit kan een camera zijn, een smartphone, een tablet, een polaroid etc.

Extra spel: Verover je schild! 4-8 jaar & 8-12 jaar

De ridders van Kasteel Hoensbroek hebben een uitdagend spel gemaakt! Om te testen hoeveel alle aanstaande ridders weten van kastelen, hebben de ridders een aantal vragen bedacht.

Lees meer

Hoe wordt het spel gespeeld?
Iedere vraag heeft 4 antwoordmogelijkheden, die overeenkomen met een kleur (blauw, geel, groen en rood). Iedere begeleider krijgt een andere kleur schild en gaan verspreid op het kasteelplein staan. Wie het goede antwoord denkt te weten mag naar deze kleur van het schild rennen.  Welke leerling heeft op het eind van het spel de meeste punten? Diegene is de winnaar van het spel ‘Verover je Schild’. Er zijn twee versies vragen: één set vragen voor kinderen van 4-8 jaar en één set vragen voor kinderen tussen de 8-12 jaar.

Praktische informatie

 • Duur: ± 1 uur
 • Voor dit spel zijn minimaal 4 begeleiders nodig
 • Een 5e begeleider is handig: er is dan een extra persoon om de vragen te stellen aan de kinderen. Deze begeleider kan ook de scores bijhouden.
 • Dit spel is ideaal als uitbreiding na een speurtocht of een museumles.
 • Dit spel wordt buiten op de kasteelpleinen gespeeld en kan niet binnen gespeeld worden.
 • Kosten: gratis bij een kasteelbezoek
 • Aantal leerlingen: maximaal 60

Combi-bezoek Kasteel Hoensbroek & BloteVoetenPark

Na het bezoek aan Kasteel Hoensbroek zin in een nog een uitdaging? Dan hebben we wat leuks: een combi-bezoek ‘Kasteel Hoensbroek en BloteVoetenPark’ in Brunssum. Dit park biedt net als het kasteel avontuur en spanning. Maar dan midden in de natuur.

Lees meer

Het BloteVoetenPark

De dresscode hier is: blote voeten! Trek dus je schoenen en sokken uit en leer de natuur kennen op een speelse manier. Kinderen beleven de natuur tot in hun tenen. Durven ze de uitdagende wandeling over een pad van 4 kilometer aan? Beleef samen  plezier met onder meer:
• De spannende hindernisbanen over de vijver
• Zoek de balans op de evenwichtsbalken
• Creëer de nieuwste mode in het modderbad
• Laat de lachspieren werken en speel samen de vrolijke voeten spelletjes
• Doolhof! Wijst je dikke teen je naar de juiste weg?

Het BloteVoetenSeizoen loopt van 20 maart t/m eind oktober 2024. De horeca is vrij toegankelijk. Reserveren voor een BloteVoetenWandeling is niet per se nodig!

Kijk hier voor meer informatie of lees het in de Flyer Schoolreis Kasteel en BloteVoetenPark.


Speciale tarieven voor dit combi-bezoek

Het combi-bezoek is inclusief: de entree voor Kasteel Hoensbroek, de entree voor het BloteVoetenpad en een leuke speurtocht die docenten en begeleiders zelfstandig met de leerlingen lopen in het kasteel.

Scholen betalen:

< 100 personen:
Voor het BloteVoetenPark:
– kinderen 3 t/m 12 jaar: € 4,50 p.p.
– begeleiders: € 6,50,- p.p.
Voor Kasteel Hoensbroek:
– kinderen 3 t/m 12 jaar en begeleiders gratis
– boekingskosten: € 25,- per 35 kinderen

> 100 personen:
Voor het BloteVoetenPark:
– kinderen 3 t/m 12 jaar: €3,50 p.p.
– begeleiders: € 6,50,- p.p.
Voor Kasteel Hoensbroek:
– kinderen 3 t/m 12 jaar en begeleiders gratis
– boekingskosten: € 25,- per 35 kinderen

Reserveren
Reserveer tijdig. Neem contact op met de afdeling reserveringen Kasteel Hoensbroek van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-17.00 uur, telefoonnummer: 045-5605283 of mailen kan ook: reserveringen@kasteelhoensbroek.nl


Dit programma is indien gewenst uit te breiden met bovengenoemd educatief aanbod:

 • De Waakdraak van Kasteel Hoensbroek
 • Hoe word ik een page
 • Ridder zonder Kasteel.
 • Bokkenrijders: wat een bende!

De begeleiding is dan in handen van een gespecialiseerde museumdocent en de toeslag bedraagt € 130,- per programma (max. 35 leerlingen per programma).

De kosten samengevat:

Een bezoek aan het museum is dankzij de gemeente Heerlen gratis voor scholen. De begeleiding van onze programma’s is in handen van een gespecialiseerde museumdocent. Alle programma’s duren 2 uur en zijn inclusief de benodigde materialen. Maximaal 35 leerlingen per programma. Kijk bij ons educatief aanbod voor de duur en de kosten.

–> Kies je voor een programma zonder museumdocent, dan zijn de boekingskosten € 25,-  per 35 leerlingen.
–> Entree voor BSO, scouting en kindervakantiewerk € 2,- per kind, begeleiders zijn gratis.

Tip: regel voordelig het vervoer: Cultuurkaartje OV

Scholen boeken eenvoudig

Neem contact op met de afdeling reserveringen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur, telefoonnummer: 045-5605283. E-mailen kan ook: reserveringen@kasteelhoensbroek.nl.

Vermeld in de e-mail of per telefoon:

 • De contact- en adresgegevens van de school
 • Contactpersoon plus telefoonnummer voor eventuele vragen
 • Welke groep(en)
 • Het aantal leerlingen en het aantal begeleiders
 • Het gewenste programma
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Eventuele speciale wensen

Historisch goud

Historisch Goud is het erfgoedbedrijf van de Gemeente Heerlen

Bezoek site

Thermenmuseum Heerlen

Romeins kruispunt van wegen en werelden.

Bezoek site

Streekarchief Rijckheyt Heerlen

Sterk in de toekomst van het verleden.

Bezoek site

document.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) { location = 'https://www.kasteelhoensbroek.nl/bedankt/'; }, false );