Erfgoededucatie komt tot leven

Erfgoededucatie maakt onderdeel uit van de competenties cultuureducatie. Lessen over erfgoed leveren een bijdrage aan de kennisontwikkeling en vergroten de betrokkenheid en verbondenheid met de eigen omgeving. Het  nodigt uit tot vakoverstijgend denken en werken. Heeft raakvlakken met onder andere taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, handenarbeid, muziek, spel en beweging. Erfgoededucatie ontwikkelt bij leerlingen vaardigheden en talenten.

Aandacht voor de 21st century skills zijn uitgangspunt bij ons educatief aanbod. Daarnaast is een bezoek aan Kasteel Hoensbroek natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. Voor de klas én de docent!

Een bezoek met leerlingen aan Kasteel Hoensbroek:

 • Is lesstof vervangend en geïntegreerd bij de bestaande leergebieden.
 • Sluit aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs.
 • Sluit aan op de tijdvakken en de canon.
 • Draagt bij aan het vergroten van de creatieve competenties (21st century skills).
 • Bevat altijd een handleiding voor de docent

Daarbij geeft een museumdocent een presentatie en begeleidt de groep door het programma.

Kosten

Voor een bezoek aan ons museum betalen:

 • scholen uit Heerlen € 2,00 euro entree per leerling
 • scholen buiten Heerlen € 3,00 entree per leerling.

De begeleiding is in handen van een gespecialiseerde museumdocent en bedraagt € 112,50 per programma. Onze programma’s duren 2 uur. Alle programma’s zijn inclusief de benodigde materialen. Maximaal 30 leerlingen per programma.

Leerlingen van Heerlense scholen willen we nadrukkelijk in aanraking brengen met het ‘Verhaal van Heerlen’.

Voor meer informatie

Neem contact op met bureau reserveringen.
Stuur dan een e-mail naar reserveringen@kasteelhoensbroek.nl of bel naar 045-5605283

Bekijk hieronder ons educatief aanbod.

GROEP 1-2: DE WAAKDRAAK VAN KASTEEL HOENSBROEK

Er komt een uitnodiging op school van Ridder Hoen en jonkvrouw Cecilia! Zij wonen in een kasteel, dit ziet er anders uit dan het huis van de leerlingen. De klas gaat naar Kasteel Hoensbroek en wordt ontvangen door jonkvrouw Cecilia.

Cecilia vertelt het verhaal van het avontuur van Ridder Hoen en de waakdraak. Ze vertelt dit aan de hand van wat de leerlingen op de vertelplaten aanwijzen. Er worden vier verschillende kamers bezocht en bekeken. Kamers die alle overeenkomen met de kamers van de vertelplaten. Er wordt ook met de leerlingen gekeken naar de gelijkenis van de tekeningen met de echte voorwerpen en of deze voorwerpen ook in hun eigen huis te vinden zijn. Het spannende verhaal van Ridder Hoen en de Waakdraak loopt gelukkig goed af. Daar hoort een feest bij: op middeleeuwse muziek leren de leerlingen een speciale kasteeldans.

Bij het programma ‘De Waakdraak van Kasteel Hoensbroek’ hoort:

 • Aan het einde van het bezoek ontvangen de leerlingen allen een kleurplaat. Deze kleurplaat is één van de vertelplaten en dient als aanknopingspunt voor de afrondende les op school.

GROEP 3-4: HOE WORD IK EEN PAGE?

De leerlingen maken kennis met het leven van een kind van zeven jaar dat woont in een kasteel. De leerlingen komen in aanraking met het leven van een page. Ze leren over de middeleeuwse cultuur op een kasteel waarbij vooral de opleiding tot ridder centraal staat. Ze bekijken hierbij ook hoe deze verschilt van hun eigen lessen op school.

Bij alle opdrachten staat het tijdvak van de monniken en ridders centraal. De museumdocent neemt de leerlingen mee op een korte rondleiding door het kasteel. Er worden kasteelkamers bezocht die later in de speurtocht een rol spelen. Er wordt gekeken naar het verschil tussen deze kamers en dezelfde kamers in het huis van de leerlingen. Er is aandacht voor middeleeuwse leefgewoonten en gebruiken.

Alle leerlingen ontvangen een eigen boekje met page-opdrachten die ze individueel of in een groepje gaan uitvoeren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: schrijven, ridderkleding en serveren. De uitgevoerde opdrachten worden kort besproken en de museumdocent(e) legt uit hoe men vroeger tot ridder geslagen werd.

Bij het programma ‘Hoe word ik een page’ horen:

 • Aan het einde van de les worden page-diploma’s uitgedeeld. De diploma’s en de opdrachtenboekjes mogen de leerlingen meenemen

 

GROEP 5-6: RIDDER ZONDER KASTEEL

Maak kennis met Kasteel Hoensbroek aan de hand van een waargebeurd verhaal: twee ridderbroers hebben ruzie over wie in Kasteel Hoensbroek mag wonen. De ruzie loopt zo hoog op dat zelfs hun kinderen niet met elkaar mogen praten. Uiteindelijk zorgen de kinderen voor een oplossing.

Voordat de leerlingen naar Kasteel Hoensbroek komen, maken ze kennis met de hoofdpersonen uit dit deel authentieke geschiedenis. In de klas wordt het boek ‘Ridder zonder kasteel’ voorgelezen. In Kasteel Hoensbroek gaan leerlingen actief aan de slag met opdrachten die uiteindelijk laten zien dat samenwerken vaak beter is dan ruzie maken. De opdrachten zijn gebaseerd op het verhaal.

Bij het programma ‘Ridder zonder kasteel’ horen:

 • een leesboek ‘Ridder zonder kasteel’;
 • een werkboekje ‘Ridder zonder kasteel’ voor iedere leerling;
 • een handleiding voor de leerkracht.

reserveren

Naam van de school:

Adresgegevens school:

Soort onderwijs:

Contactpersoon voor deze boeking:

Cultuur coördinator
Naam cultuur coördinator:

Emailadres cultuur coördinator:

Telefoon:

Docent
Naam docent:

E-mailadres docent:

Telefoon:

Met welke groep kom je kasteel Hoensbroek bezoeken?

Groep:

Aantal leerlingen:

Aan welk programma wil je deelnemen:
De Wraakdraak (groep 1 en 2)Hoe word ik een page? (groep 3-4)Ridder zonder kasteel (groep 5-6)

Wanneer wil je Kasteel Hoensbroek bezoeken met je groep?

Heb je nog vragen over het programma? Stuur dan een e-mail naar reserveringen@kasteelhoensbroek.nl of bel naar 045-5605283.

Historisch goud

Historisch Goud is het erfgoedbedrijf van de Gemeente Heerlen

Bezoek site

Thermenmuseum Heerlen

Romeins kruispunt van wegen en werelden.

Bezoek site

Streekarchief Rijckheyt Heerlen

Sterk in de toekomst van het verleden.

Bezoek site

© Historisch Goud – Privacy PolicyDisclaimer