Erfgoededucatie komt tot leven

Erfgoededucatie maakt onderdeel uit van de competenties cultuureducatie. Lessen over erfgoed leveren een bijdrage aan de kennisontwikkeling en vergroten de betrokkenheid en verbondenheid met de eigen omgeving. Het  nodigt uit tot vakoverstijgend denken en werken. Heeft raakvlakken met onder andere taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, handenarbeid, muziek, spel en beweging. Erfgoededucatie ontwikkelt bij leerlingen vaardigheden en talenten.

Aandacht voor de 21st century skills zijn uitgangspunt bij ons educatief aanbod. Daarnaast is een bezoek aan Kasteel Hoensbroek natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. Voor de klas én de docent!

Een bezoek met leerlingen aan Kasteel Hoensbroek:

 • Is lesstof vervangend en geïntegreerd bij de bestaande leergebieden.
 • Sluit aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs.
 • Sluit aan op de tijdvakken en de canon.
 • Draagt bij aan het vergroten van de creatieve competenties (21st century skills).
 • Bevat altijd een handleiding voor de docent

Daarbij geeft een museumdocent een presentatie en begeleidt de groep door het programma.

Bekijk hieronder ons educatief aanbod (museumlessen):

GROEP 1-2: DE WAAKDRAAK VAN KASTEEL HOENSBROEK

Er komt een uitnodiging op school van Ridder Hoen en jonkvrouw Cecilia! Zij wonen in een kasteel, dit ziet er anders uit dan het huis van de leerlingen. De klas gaat naar Kasteel Hoensbroek en wordt ontvangen door jonkvrouw Cecilia.

Cecilia vertelt het verhaal van het avontuur van Ridder Hoen en de waakdraak. Ze vertelt dit aan de hand van wat de leerlingen op de vertelplaten aanwijzen. Er worden vier verschillende kamers bezocht en bekeken. Kamers die alle overeenkomen met de kamers van de vertelplaten. Er wordt ook met de leerlingen gekeken naar de gelijkenis van de tekeningen met de echte voorwerpen en of deze voorwerpen ook in hun eigen huis te vinden zijn. Het spannende verhaal van Ridder Hoen en de Waakdraak loopt gelukkig goed af. Daar hoort een feest bij: op middeleeuwse muziek leren de leerlingen een speciale kasteeldans.

Bij het programma ‘De Waakdraak van Kasteel Hoensbroek’ hoort:

 • Aan het einde van het bezoek ontvangen de leerlingen allen een kleurplaat. Deze kleurplaat is één van de vertelplaten en dient als aanknopingspunt voor de afrondende les op school.

Dit programma duurt 1,5 uur en kost € 100,- per 35 leerlingen.

GROEP 3-4: HOE WORD IK EEN PAGE?

De leerlingen maken kennis met het leven van een kind van zeven jaar dat woont in een kasteel. De leerlingen komen in aanraking met het leven van een page. Ze leren over de middeleeuwse cultuur op een kasteel waarbij vooral de opleiding tot ridder centraal staat. Ze bekijken hierbij ook hoe deze verschilt van hun eigen lessen op school.

Bij alle opdrachten staat het tijdvak van de monniken en ridders centraal. De museumdocent neemt de leerlingen mee op een korte rondleiding door het kasteel. Er worden kasteelkamers bezocht die later in de speurtocht een rol spelen. Er wordt gekeken naar het verschil tussen deze kamers en dezelfde kamers in het huis van de leerlingen. Er is aandacht voor middeleeuwse leefgewoonten en gebruiken.

Alle leerlingen ontvangen een eigen boekje met page-opdrachten die ze individueel of in een groepje gaan uitvoeren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: schrijven, ridderkleding en serveren. De uitgevoerde opdrachten worden kort besproken en de museumdocent(e) legt uit hoe men vroeger tot ridder geslagen werd.

Bij het programma ‘Hoe word ik een page’ horen:

 • Aan het einde van de les worden page-diploma’s uitgedeeld. De diploma’s en de opdrachtenboekjes mogen de leerlingen meenemen

Praktische informatie

Bij het programma ”Hoe word ik een page?” is het belangrijk dat er enkele begeleiders meekomen om de groepjes te begeleiden tijdens het maken van hun opdrachten.

GROEP 5-6: RIDDER ZONDER KASTEEL

Maak kennis met Kasteel Hoensbroek aan de hand van een waargebeurd verhaal: twee ridderbroers hebben ruzie over wie in Kasteel Hoensbroek mag wonen. De ruzie loopt zo hoog op dat zelfs hun kinderen niet met elkaar mogen praten. Uiteindelijk zorgen de kinderen voor een oplossing.

Voordat de leerlingen naar Kasteel Hoensbroek komen, maken ze kennis met de hoofdpersonen uit dit deel authentieke geschiedenis. In de klas wordt het boek ‘Ridder zonder kasteel’ voorgelezen. In Kasteel Hoensbroek gaan leerlingen actief aan de slag met opdrachten die uiteindelijk laten zien dat samenwerken vaak beter is dan ruzie maken. De opdrachten zijn gebaseerd op het verhaal.

Bij het programma ‘Ridder zonder kasteel’ horen:

 • een leesboek ‘Ridder zonder kasteel’;
 • een werkboekje ‘Ridder zonder kasteel’ voor iedere leerling;
 • een handleiding voor de leerkracht.

Praktische informatie

Bij het programma ”Ridder zonder Kasteel”, is het belangrijk dat er enkele begeleiders meekomen om de groepjes te begeleiden tijdens het maken van hun opdrachten.

GROEP 7-8 BOKKENRIJDERS: WAT EEN BENDE!

Maak kennis met de Bokkenrijders en ontdek welke rol Kasteel Hoensbroek had in deze tijd!

Leerlingen oriënteren zich op het thema Bokkenrijders en brengen een bezoek aan Kasteel Hoensbroek waar ze meer te weten komen over de Bokkenrijders en de tijd van de Bokkenrijders. Tevens gaan de leerlingen verder in op de verschillen tussen rijk en arm in deze tijd. Tot slot volgt een afsluitende en verwerkende les in de klas.

Bij het programma: ”Bokkenrijders: wat een bende!” horen:

 • een leesboek: ‘Het Wolvenpak van Ton van Reen.’
 • een opdrachtensheet voor iedere leerling.
 • een handleiding voor de leerkracht.

Educatieve speurtocht: Het kasteel van Ridder Hoen

‘Piepende deuren, krakende vloeren, eeuwenoude kamers en een koude vochtige kelder.’ Kasteel Hoensbroek was eeuwenlang het thuis van stoere ridders, prachtige jonkvrouwen, rijke kasteelheren machtige markiezen. Ontdek samen met de leerlingen alle geheimen van Kasteel Hoensbroek aan de hand van deze spannende speurtocht. Deze tocht is speciaal ontwikkeld voor de onderbouw, dus groep 1 t/m 4.

Lees meer

De leerlingen leren van alles over het leven in een kasteel: hoe woonde een ridder, wat at een jonkvrouw? Waar woonden de bedienden? Ontdek het antwoord op deze vragen en meer tijdens het bezoek aan ons mooie kasteel. Na afloop staan er in het kasteel nog talloze Middeleeuwse spellen klaar.

Praktische informatie

 • De speurtocht duurt ongeveer 1,5 – 2 uur: afhankelijk van de groepsgrootte.
 • Boekingskosten: € 20,- per 35 leerlingen.

Educatieve Ontdektocht: Kasteel Hoensbroek fotospel ‘Op de gevoelige plaat’

Ontdek de vele spannende verhalen van kasteel Hoensbroek aan de hand van een uniek fotospel. Deze ontdektocht is speciaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs en is dus geschikt voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.

*Deze ontdektocht is tijdelijk niet beschikbaar i.v.m. de geldende coronamaatregelen.

Lees meer

Bewapend met een fototablet en een tas vol kasteelvoorwerpen gaan de leerlingen in kleine groepjes aan de slag met diverse actieve foto-opdrachten in kasteel Hoensbroek. In totaal zijn er 28 opdrachten op verschillende plekken in het kasteel. Met iedere opdracht kunnen de leerlingen punten verdienen. Lukt het je leerlingen om de geheime kamer te vinden of om erachter te komen wat een ‘gemakje’ was?

Samenwerken
Tijdens deze tocht is het belangrijk dat de leerlingen goed samenwerken met hun groepsgenoten om de verschillende opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Het groepje met de meeste punten mag zich de trotse winnaar noemen van het fotospel. Na het voltooien van de tocht hebben je leerlingen een goed inzicht in het gebruik van het gebouw en het leven in kasteel Hoensbroek door de eeuwen heen.

Cultuureducatie
Wij gaan en staan voor kwalitatief goede cultuureducatie passend bij de eisen van het onderwijs. Het fotospel voldoet daarom aan de eisen van Cultuureducatie met Kwaliteit en behandelt de volgende competenties en indicatoren zoals beschreven in de Cultuur Loper. Tijdens deze tocht staat voornamelijk het onderzoekend vermogen van de leerling centraal. De leerling onderzoekt samen met zijn groepsgenoten de verhalen van kasteel Hoensbroek. Zie ook: https://www.decultuurloper.nl/verdieping/competenties-cultuureducatie/

De leerling:

 • O1: gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen.
 • O3: verkent emoties, ervaringen en ideeën van zichzelf en anderen.
 • O5: verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik van verschillende bronnen.
 • O6: gaat door met onderzoeken tot zijn doel bereikt is.
 • O7: werkt de vraag planmatig uit.
 • C1: kan zich een voorstelling maken van een gebeurtenis, ervaring of idee en deze uiten.
 • C6: geeft op eigen wijze vorm aan ervaringen, emoties en ideeën.

Praktische informatie

 • Het fotospel duurt ongeveer 1,5 – 2 uur: afhankelijk van de groepsgrootte.
 • Maximaal 60 leerlingen per boeking
 • Boekingskosten: € 20,- per 35 leerlingen.
 • Per groepje wordt één tablet en één materialentas ter beschikking gesteld. Wij vragen jullie voorzichtig om te gaan met deze materialen.

Combi-bezoek Kasteel Hoensbroek & BloteVoetenPark

Na het bezoek aan Kasteel Hoensbroek zin in een nog een uitdaging? Dan hebben we wat leuks: een combi-bezoek ‘Kasteel Hoensbroek en BloteVoetenPark’ in Brunssum. Dit park biedt net als het kasteel avontuur en spanning. Maar dan midden in de natuur.

Lees meer

Het BloteVoetenPark

De dresscode hier is: blote voeten! Trek dus je schoenen en sokken uit en leer de natuur kennen op een speelse manier. Kinderen beleven de natuur tot in hun tenen. Durven ze de uitdagende wandeling over een pad van 4 kilometer aan? Beleef samen  plezier met onder meer:
• De spannende hindernisbanen over de vijver
• Zoek de balans op de evenwichtsbalken
• Creëer de nieuwste mode in het modderbad
• Laat de lachspieren werken en speel samen de vrolijke voeten spelletjes
• NIEUW! Doolhof! Wijst je dikke teen je naar de juiste weg?

Het BloteVoetenSeizoen loopt van 28 maart tot en met 1 november 2020. De horeca is vrij toegankelijk. Reserveren voor een BloteVoetenWandeling is niet per se nodig!

Kijk hier voor meer informatie of lees het in de Flyer Schoolreis Kasteel en BloteVoetenPark.


Speciale tarieven voor dit combi-bezoek

Het combi-bezoek is inclusief: de entree voor Kasteel Hoensbroek, de entree voor het BloteVoetenpad en een leuke speurtocht die docenten en begeleiders zelfstandig met de leerlingen lopen in het kasteel.

Scholen betalen:

12 tot 50 personen:
Voor het BloteVoetenPark:
– kinderen 3 t/m 12 jaar: € 3,75 p.p.
– begeleiders: € 5,50,- p.p.
Voor Kasteel Hoensbroek:
– kinderen 3 t/m 12 jaar en begeleiders gratis
– boekingskosten: € 20,- per 35 kinderen

Meer dan 50 personen:
Voor het BloteVoetenPark:
– kinderen 3 t/m 12 jaar: € 3,50 p.p.
– begeleiders: € 5,50,- p.p.
Voor Kasteel Hoensbroek:
– kinderen 3 t/m 12 jaar en begeleiders gratis
– boekingskosten: € 20,- per 35 kinderen

Reserveren
Reserveer tijdig. Neem contact op met de afdeling reserveringen Kasteel Hoensbroek van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-17.00 uur, telefoonnummer: 045-5605283 of mailen kan ook: reserveringen@kasteelhoensbroek.nl


Dit programma is indien gewenst uit te breiden met bovengenoemd educatief aanbod:

 • De Waakdraak van Kasteel Hoensbroek
 • Hoe word ik een page
 • Ridder zonder Kasteel.
 • Bokkenrijders: wat een bende!

De begeleiding is dan in handen van een gespecialiseerde museumdocent en de toeslag bedraagt € 112,50 per programma (max. 35 leerlingen per programma).

Kosten educatief aanbod

Een bezoek aan het museum is dankzij de gemeente Heerlen gratis voor scholen. De begeleiding van onze programma’s is in handen van een gespecialiseerde museumdocent. Alle programma’s duren 2 uur en zijn inclusief de benodigde materialen. Maximaal 35 leerlingen per programma. Per programma hanteren wij een pakketprijs van €120. Deze prijs is dus inclusief museumdocent en alle materialen.

–> Kies je voor een programma zonder museumdocent, dan zijn de boekingskosten € 20,-  per 35 leerlingen.
–> Entree voor BSO, scouting en kindervakantiewerk € 2,00 per kind, begeleiders zijn gratis.

Tip: regel voordelig het vervoer: Cultuurkaartje OV

Scholen boeken eenvoudig

 • Scholen buiten parkstad

Neem contact op met de afdeling reserveringen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur, telefoonnummer: 045-5605283. E-mailen kan ook: reserveringen@kasteelhoensbroek.nl.

Vermeld in de e-mail of per telefoon:

 • De contact- en adresgegevens van de school
 • Contactpersoon plus telefoonnummer voor eventuele vragen
 • Welke groep(en)
 • Het aantal leerlingen en het aantal begeleiders
 • Het gewenste programma
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Eventuele speciale wensen

Historisch goud

Historisch Goud is het erfgoedbedrijf van de Gemeente Heerlen

Bezoek site

Thermenmuseum Heerlen

Romeins kruispunt van wegen en werelden.

Bezoek site

Streekarchief Rijckheyt Heerlen

Sterk in de toekomst van het verleden.

Bezoek site