Kasteel Hoensbroek, gevestigd aan de Klinkertstraat 118, 6433 PB te Hoensbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Kasteel Hoensbroek heeft privacy en de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan en met welk doel wij de gegevens verwerken. Persoonsgegevens van de bezoeker aan Kasteel Hoensbroek worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Kasteel Hoensbroek is onderdeel van Historisch Goud, het erfgoedbedrijf van de Gemeente Heerlen.

Contactgegevens
Klinkertstraat 118
6433 PB Hoensbroek
Tel.: 045 – 522 72 72
https://www.kasteelhoensbroek.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kasteel Hoensbroek verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bezoek website: internetbrowser en type apparaat; jouw IP-adres wordt verwerkt door Google Analytics maar alleen wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Abonnee nieuwsbrief: e-mailadres. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je jezelf eenvoudig uitschrijven via de afmeldlink onderaan onze digitale nieuwsbrieven;
 • Bestellen e-tickets met ticketshop powered by Global Ticket: naam, e-mailadres, woonplaats, postcode, provincie;
 • Het bezoekgedrag in het virtueel kasteel als onderdeel van onze website;
 • Reserveren groepsbezoeken en educatieve programma’s: NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Als je deelneemt aan een actie of prijsvraag, heeft Kasteel Hoensbroek je naam, adres en emailadres nodig voor de uitvoering van de actie of prijsvraag; Kasteel Hoensbroek biedt regelmatig speciale acties, zoals spaaracties, prijsvragen of promoties aan, waar je aan kunt deelnemen. In sommige gevallen zullen wij vragen een formulier uit bijvoorbeeld een folder, advertentie of website in te vullen om mee te doen aan zo’n speciale actie. Wanneer je deelneemt aan een dergelijke actie, dan verwerkt Kasteel Hoensbroek de door jou opgegeven persoonsgegevens om je deelname te registreren en/of te bevestigen. Zo wordt bepaald of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan je toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Kasteel Hoensbroek die zich bezighouden met deze acties;
 • Het mogelijk maken van activiteiten die zijn gericht op de vergroting van ons klantenbestand.
 • Wanneer je Kasteel Hoensbroek een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, een formulier invult bij de kassa, via sociale media, via de website (contactformulier) of per post contact opneemt met Kasteel Hoensbroek dan vragen wij jouw contactgegevens voor het afhandelen van de vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Kasteel Hoensbroek die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Als je iets verliest in of rondom Kasteel Hoensbroek, dan zullen wij jouw gegevens registreren zodat wij op het moment dat de spullen worden teruggevonden contact kunnen opnemen. Deze gegevens worden alleen voor dit doeleinde gebruikt en maximaal 3 maanden bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kasteelhoensbroek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kasteel Hoensbroek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Optimaliseren van onze website aan de hand van statistieken van de website
 • Het verzenden van onze maandelijkse digitale nieuwsbrief
 • Het afhandelen van uw betaling (e-tickets)/reservering
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen in verband met je reservering/vraag

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Kasteel Hoensbroek verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kasteel Hoensbroek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kasteel Hoensbroek bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze verklaring of zoals wordt vereist onder de toepasselijke wet:

 • Gegevens betreffende een betaling en/of reservering moeten wij vanwege de financiële afhandeling 7 jaar bewaren.
 • Een e-mailadres voor het versturen van de maandelijkse digitale nieuwsbrief bewaren wij totdat je je zelf uitschrijft en niet langer onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kasteel Hoensbroek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van Spotler (Mailplus) en voor het versturen van e-tickets wordt gebruik gemaakt van de ticketshop van Global Ticket. Wanneer u daarmee instemt, wordt uw IP-adres gedeeld met Google Analytics.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kasteel Hoensbroek gebruikt technische, functionele en marketing-cookies.  Marketing-cookies worden alleen geplaatst met uw expliciete toestemming. Wij gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kasteel Hoensbroek maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief haar Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Voor meer informatie over de wijze waarop Google en Google Analytics met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Kasteel Hoensbroek gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Kasteel Hoensbroek te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kasteel Hoensbroek heeft hier geen invloed op. Kasteel Hoensbroek heeft Google niet toegestaan de verkregen Google Analytics informatie over haar website te gebruiken voor andere Google diensten.

We gebruiken cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden en de Google Tag manager om de werking van de online omgeving te optimaliseren. De gebruikte informatie wordt voor zover mogelijk geanonimiseerd en gegroepeerd zodat het niet mogelijk is om de gegevens te herleiden naar individuele bezoekers. We gebruiken deze informatie om de online ervaring verder te verbeteren: dit betreft data zoals hoeveel bezoekers de website bezoeken per periode, welke pagina’s ze bekijken, waar ze vandaan komen zoals regio, land maar ook vanaf welke andere websites, waar ze op klikken, en welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Als u daarmee instemt, ondersteunen cookies op deze website Google Display Advertising en Facebook Pixel: Anonieme bezoekersgegevens kunnen worden gebruikt voor remarketing met Google Analytics en Facebook Ads voor het tonen van online advertenties en het rapporteren van eigenschappen van geanonimiseerde bezoekers. Externe leveranciers, zoals Google en Facebook, tonen advertenties op het web. First-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en cookies van derden (zoals de doubleClick-cookie) worden gecombineerd om gerichte advertenties te tonen op basis van uw bezoek aan deze website.

Afmelden
Als je het verzamelen van anonieme gegevens over website gebruik wilt voorkomen, adviseren wij jou om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout] te installeren.

Je kunt je afmelden voor Google’s advertentiecookie [https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout].
Afmelden voor interesse-gebaseerde advertenties van diverse organisaties is ook mogelijk op de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative [http://www.networkadvertising.org/choices/].

Om de instellingen voor advertenties op basis van jouw interesses op Facebook aan te passen, ga je naar facebook.com [https://www.facebook.com/about/ads].

Kasteel Hoensbroek maakt gebruik van Google Ads.

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals, maar niet beperkt tot, Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.  Kasteel Hoensbroek adviseert u de privacyverklaring van Facebook en andere social media platforms (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, welke verklaringen (mede) van toepassing zijn in het geval de gebruiker van onze website gebruikt maakt van de hiervoor genoemde knoppen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kasteel Hoensbroek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kasteelhoensbroek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kasteel Hoensbroek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kasteel Hoensbroek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via info@kasteelhoensbroek.nl.

Bij een datalek bij ons of een leverancier waarbij mogelijk persoonlijke gegevens betrokken zijn, informeren wij volgens wetgeving binnen 24 uur de betrokken instanties, betrokken personen en proberen we de schade zoveel mogelijk te beperken.

Cameratoezicht Kasteel Hoensbroek
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door middel van het cameratoezicht op voornoemde locaties worden verkregen, is Kasteel Hoensbroek. Onze contactgegevens treft u onderstaand aan. Aan, rond en in het gebouwen hangen meerdere (zichtbare) camera’s. De aanwezigheid van de camera’s is ter plaatse aangegeven met stickers, bordjes dan wel andere aanduidingen. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om onze eigendommen en eigendommen van derden te bewaken, alsmede de (sociale) veiligheid van de personen aanwezig in en rondom het gebouw en de bescherming van gebouwen te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Kasteel Hoensbroek tot beveiliging van eigendommen en personen. Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat. De camerabeelden zouden mogelijk kunnen worden opgeslagen op servers die zich buiten Kasteel Hoensbroek bevinden. Indien dat het geval is, zal Kasteel Hoensbroek er voor de doorgifte eerst op toezien dat de privacyrechten gewaarborgd blijven.

Fotografie & video
Voor reclamedoeleinden kan er gefotografeerd worden in en om Kasteel Hoensbroek. Door het betreden van de locatie gaat u akkoord met fotografie van u als onderdeel van een groep. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor eigen publicaties, zoals op social media of in presentaties. U kunt te allen tijde aangeven dat u niet op de foto wilt. In verband met de opnames kunt u dan wel verzocht worden tijdelijk ruimte te bieden aan de fotograaf voor opnames. Dit betreft ook vooraf aangemelde persfotografen. Commerciële opnames van derden zijn niet toegestaan zonder expliciete toestemming van Kasteel Hoensbroek, de verwerking van toestemming van publiek is hierbij tevens de verantwoordelijkheid van de derde partij.

Bij opnames waarin u duidelijk herkenbaar of zelfs individueel in beeld wordt gebracht en dit betreft geen deelname aan een evenement waarbij vooraf aangegeven is dat er wordt gefotografeerd, wordt expliciet om toestemming gevraagd. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

Het kan voorkomen dat andere personen foto’s maken in en rondom Kasteel Hoensbroek. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. Als we foto’s en video’s willen laten maken voor marketingdoeleinden anders dan een update op social media, bijvoorbeeld voor een folder of website, informeren we u daar apart over en vragen zo nodig om toestemming. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op. Om deze reden worden uw hierbij opgegeven persoonsgegevens zoals naam & emailadres langdurig bewaard. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Geplaatste foto’s kunnen helaas niet altijd meer verwijderd worden.

Kasteel Hoensbroek kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Vermoedt u dat uw privacy is geschonden?
Als u vermoedt dat Kasteel Hoensbroek – als onderdeel van Historisch Goud, het erfgoedbedrijf van de gemeente Heerlen uw privacy heeft geschonden, dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Die is bereikbaar via gemeente@heerlen.nl of tel. 14045.

Meer informatie
Wilt u meer weten over privacy beleid of over de bescherming van uw persoonlijke gegevens? Kijkt u dan op de website www.mijnprivacy.nl

Datum laatste wijziging: 1 oktober 2020

Historisch goud

Historisch Goud is het erfgoedbedrijf van de Gemeente Heerlen

Bezoek site

Thermenmuseum Heerlen

Romeins kruispunt van wegen en werelden.

Bezoek site

Streekarchief Rijckheyt Heerlen

Sterk in de toekomst van het verleden.

Bezoek site