Oudste archiefstuk

De originele schenkingsakte van Kasteel Hoensbroek stamt uit 1389. Hiervan is een replica gemaakt die voor iedereen te bewonderen is in de stamboomkamer. De akte is het oudste archiefstuk van het kasteel en hét bewijs van bestaansrecht. Deze akte is de bevestiging van schenking en dateert van 7 december 1389, is op origineel perkament, heeft een twaalf centimeter groen ruiterzegel aan een rood, groen en gele zijden streng.

 

Facsimile van de schenkingsakte

Eerder dit jaar bood de huidige eigenaar Markies Rüdiger von und zu Hoenbroeck (op de foto met zijn vrouw) de officiële akte voor een aantal weken ter bruikleen aan Kasteel Hoensbroek aan. Het perkament van de oorspronkelijke schenkingsakte bleek echter te kwetsbaar. Daarom is besloten om er een facsimile (replica) van te laten maken. De tekst is gereproduceerd en het zegel in was gekopieerd. Het origineel is inmiddels weer terug naar de markies.

Familie Hoen, geslacht van kooplieden

De familie Hoen is uit het Rijnland afkomstig. Zij kwamen tot grote macht en rijkdom in de feodale tijd. Oorspronkelijk was ze niet van adel, maar een geslacht van kooplieden. Verarmde adel leende geld bij koopman Hoen. Bij wanbetaling volgde gedwongen verkoop van bezit tot de lening was terugbetaald. Hierdoor kwam de familie Hoen in goeden doen. Ze kon zelfs aan de vraag naar grote sommen geld van de hoge adel beantwoorden. Die hoge adel betaalde de familie Hoen niet altijd terug met geld, maar ook met functies, rechten, bezittingen en verheffing in de adelstand. Zo ook het moeras, het broekland dat Hoen’s moeras zou gaan heten: Hoensbroek.

 

Herman Hoen eerste heer dorp ‘In ghene Broeck’

Op 26 oktober 1388 ontving Herman het dorp ‘Ingen Broeck’ in leen van Hertogin Johanna van Brabant als blijk van waardering voor de hulp en de steun die zij jarenlang van Nicolaas Hoen en zoon Herman ontving. In datzelfde jaar werd Hoensbroek van Heerlen afgescheiden en tot Brabants leen verheven in de handen van het geslacht Hoen. Herman Hoen werd hiermee de eerste heer van het dorp ‘In ghene Broeck’. Nadat Philips de Stoute, zoon van Koning Jan II van Frankrijk en Hertog van Bourgondië, het Land van Valkenburg op 17 augustus 1389 in pand had verkregen van hertogin Johanna bevestigde deze op 7 december 1389 de schenking van het dorp genaamd ‘In ghene Broeke’ aan ‘Chevalier messire Herman Hoen du Broec’.

 

Historisch goud

Historisch Goud is het erfgoedbedrijf van de Gemeente Heerlen

Bezoek site

Thermenmuseum Heerlen

Romeins kruispunt van wegen en werelden.

Bezoek site

Streekarchief Rijckheyt Heerlen

Sterk in de toekomst van het verleden.

Bezoek site